U bevindt zich hier: Startpagina  

STARTPAGINA
 

Kunststofkozijnen

Ons bedrijf is al meer dan 24 jaar werkzaam op het gebied van ramen en kozijnen.
Wij plaatsen en leveren en onderhouden al vele jaren kunststofkozijnen en glas in de provincie Groningen en Drenthe.

Wij zijn er voor al uw reparaties, onderhoud, restauratie en servicewerkzaamheden die met uw kozijnen gemoeid zijn.
Het volgende overzicht zal u een duidelijke indruk geven van de werkzaamheden die wij verrichten.


 

Diverse onderdelen bestaan uit:

Technische omschrijving
Het preventief onderhoud
Kozijnen
Raam- en deurrubbers
Beglazing en panelen
Draaidelen
Ventilatieroosters/suskasten
InspectierapportMaterialen
Serviceovereenkomst Technische Omschrijvingen

Technische omschrijving

Technische omschrijving Koster KozijnenService inspectie kunststof gevelelementen en periodiek onderhoud

Inspectie en preventief onderhoud bevorderen het optimaal functioneren van de kunststof gevelelementen. Het doel is vroegtijdige slijtage en de kans op storingen aan de kunststof gevelelementen te minimaliseren. Daarnaast zorgen periodieke inspectie en preventief onderhoud voor hoger bedieningsgemak, voorkoming van tocht- en vochtklachten, verlenging van de levensduur van het hang- en sluitwerk en gewaarborgde inbraakwerendheid van de kunststof gevelelementen.

terug menu


Preventief Onderhoud

Het preventief onderhoud

Hang- en sluitwerk
Het inspecteren en volgens voorschrift van de leverancier smeren van het hang- en sluitwerk.
Het controleren en afstellen van het beslag teneinde optimaal functioneren te bevorderen
Waar nodig het uitvoeren van reparaties aan het beslag
Het doorspuiten van de watergaten

terug menu


Kozijnen

Kozijnen

Controleren van kozijnaansluitingen voor zover in redelijkheid van buiten uit mogelijk is.
Hiervan uitgezonderd zijn kitaansluitingen en aftimmering.


terug menu


Raam- en deurrubbers

Raam- en deurrubbers

Het inspecteren van de rubber- en/of borstelafdichtingen
Waar nodig opnieuw vastzetten

terug menu
Beglazing en panelen

Beglazing en panelen

Controle en opname van breuk en/of schade

terug menu
Draaidelen

Draaidelen

Het inspecteren van over elkaar lopende en schuivende delen en zo nodig afstellen en smeren.
Waar nodig ramen en deuren opnieuw opschoren volgens voorschrift van de leverancier, met de daarvoor benodigde stel- en steunmaterialen.

terug menu
Ventilatieroosters/suskasten

Ventilatieroosters/suskasten

Het inspecteren en smeren van de bewegende delen van de ventilatieroosters/suskasten
Controle en opname van vervuiling en/of schade
Kleine onderdelen als knoppen en koordjes incidenteel vervangen. Dit valt overigens in categorie meerwerk en wordt als zodoende berekend
E.e.a. alleen indien uitvoerbaar in gemonteerde situaties

terug menu
Inspectierapport

Inspectierapport

Ter afsluiting van het preventieve onderhoud stelt Koster KozijnenService een inspectierapport op met daarin;
- objectief oordeel over de algehele staat van de kunststof gevelelementen
- bevindingen van de monteurs zoals geconstateerd tijdens de werkzaamheden
- meerwerkadvies, desgewenst opgevolgd met een begroting

terug menu
Materialen

Materialen

Preventief onderhoud is exclusief vervanging van beschadigde sluit- & oploopnokken, glassteunmaterialen en smeermiddelen. Preventief onderhoud is exclusief te vervangen materialen anders dan bovengenoemd. Deze kan de monteur van Koster KozijnenService in overleg met de opdrachtgever vervangen en worden additioneel doorberekend. Vervanging van aanslagrubbers t.b.v. de kitloze aansluiting met het bouwkundige valt buiten het preventief onderhoud. Indien de monteur van Koster KozijnenService constateert dat de benodigde dichting niet gerealiseerd wordt, vindt reparatie plaats van het aanslagrubber waar mogelijk. Bij eventuele vervanging worden additionele kosten in rekening gebracht

terug menu